Skip to main content

Provtryckning

En byggnads klimatskal, ytterväggar, golv och tak ska vara lufttäta. I en otät konstruktion kommer luft som blåser in från utsidan ge drag. Luft som går från insidan och ut i konstruktionen märks inte på komforten, men ger ökat energiförbrukning och risk för stora fuktskador och mögelproblematik. Varm luft innehåller mer fukt en kall, när den varma luften läcker ut i väggen och kyls är risken stor för att det bildas kondens och fukten magasineras inuti väggen.

Vi erbjuder provtryckning av småhus och lägenheter enligt SS‐EN ISO 9972:2015 Vi använder RetroTec Blower Door 5000 med tillhörande programvara där vi genererar rapport som tydligt visar läckagetalet genom byggnadens klimatskal. För att lättare hitta läckage använder vi värmekamera och rök.
Vi erbjuder även tjänster som fuktmätning av syl och bottenplattan när vi är ute på uppdrag.

Fuktmätning

Vi utför fuktmätningar på betongplattor och träkonstruktioner för att säkerställa för byggherren att inte fukt byggs in i husets konstruktion vilket kan orsaka senare skador och hygienproblem i huset.

Till vår hjälp har vi mätare som vi i betongen fäster 40% ned under betongens ytskikt samt specialiserade mätare för träkonstruktioner.