Skip to main content

Projekt & Byggledning


Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt. Vi kan ansvara för hela projektet eller avgränsade delar av det. Vi erbjuder våra kunder trygghet, effektivitet och ett väl genomfört projekt där kundens önskemål och förutsättningar står i fokus.

Vi erbjuder projektledning i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation. Vi hjälper våra kunder att driva projekt mot uppsatta mål, där våra projektledare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera det förväntade resultatet.

Vi kan bland annat hjälpa dig med:
• Projekteringsledning 
• Byggledning och kontroll 
• Kalkyl- och ekonomistyrning 
• Kvalitets- och miljöstyrning 
• Entreprenadbesiktning 
• Kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen 
• Bas-P