Skip to main content

Energideklarera din byggnad

Vill du veta vilka energibesparingar som kan göras för din hyres- eller bostadsrättsförening eller annan kommersiell fastighet? En energideklaration ger dig ett bra underlag att kunna fatta beslut om energianvändningen, som ofta går att minska. Precis som för småhus är energideklarationen ett lagkrav för byggnader likt flerbostadshus.

Hur utförs en energideklaration?

En energideklaration utförs normalt genom en besiktning och genomgång av den aktuella fastigheten för att på plats hitta orsaker och ge förbättringsförslag på en energiförbättrande åtgärd. Samt genomgång av husets energiåtgång och inomhusmiljö.

Enligt lag ska följande ingå i en energideklaration:

 • Byggnadens energiprestanda, den energi som krävs för att uppfylla ett normalt bruk av byggnaden.
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts.
 • Referensvärden för byggnaden, för att kunna jämföra med andra byggnaders energiprestanda.
 • Information om radonmätning har utförts.
 • Åtgärdsförslag som gör byggnaden mer energieffektiv.

Vad ingår i en energideklaration?

 • Konkreta åtgärder om vilka energibesparingar som bäst passar i varje enskild fastighet.
 • Vi utgår alltid från att våra åtgärdsförslag ska bevara eller förbättra inomhusmiljön.
 • Vi föreslår endast åtgärder som ger intressanta energibesparingar och inte riskerar att påverka komforten negativt.
 • Vi tar hänsyn till att olika åtgärder faktiskt kan påverka varandra och därför presenteras åtgärderna i den ordning som de ska genomföras för att uppnå bästa resultat.

Fördelar med energideklaration:

Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra hus med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder.

Boverket har rätt att utfälla vite om byggnaden saknar energideklaration

 • Om energideklarationens energiprestanda inte visas i annonseringen då byggnaden eller del av byggnaden säljs.
 • Om energideklaration inte överlämnas vid ägarbyte

Ett EG-direktiv med mål att minska vår energiförbrukning ligger som grund till svensk lag om energideklarering för byggnader.

Energideklarationsinfo från Boverket
Exempel på hur en Energideklaration kan se ut